Hermanssons handelshus

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 5 november, 2018

Projektägare: Kåre Mogemark enskild firma

Kontaktperson: Kåre Mogemark, mogemarks@gmail.com, 073-513 89 19

 

Projektet ska bidra till att skapa ett besöksmål av ett av norra Sveriges bäst bevarade handelsgårdar från 1832. Två av rummen i Hermanssons handelshus kommer att återskapas och besöksmålet ska marknadsföras i samverkan med museet och andra företag i Haparanda.

Projektet ligger inom insatsområde 3: Utveckling av innovativa produkter och företag baserade på områdets kultur- och naturtillgångar.

Finansiering

Total omfattning:  286 920 SEK, varav:

200 000 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

86 920 SEK privat finansiering

 

«

»