Utveckla aktiviteter i Risudden

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 2 november, 2018

Projektägare: Risudden/Vitsaniemi Byaförening

Kontaktperson: Lena Estola Parviainen, lena@parviainen.se, 070-391 88 50

 

Projektet syftar till att skapa en positiv utveckling i Risudden och förbättra servicen för boende och besökare i byn. Det ska installeras en utrustning för att säkerställa en fungerande vägbelysning, rusta upp en befintlig lokal i gamla skolan för att kunna användas som konferensrum, anlägga en boulebana samt ha dialogmöten inom byn och med andra byar.

Projektet ligger inom insatsområde 1: Utveckling av områdets attraktivitet, lokala engagemang och gränsöverskridande samverkan.

 

Finansiering

Total omfattning:  135 444 SEK, varav:

90 747 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

44 697 SEK offentlig finansiering från LAG

 

Privat medfinansiering i form av ideell tid:  93 680 SEK

Privat medfinansiering i form av ideella resurser: 1000 SEK

«

»