Historien, rötterna och nutiden

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 15 december, 2021

Projektägare: PRO Karungi

Kontaktperson: Eivor Olofsson, eivor.olofsson@telia.com

 

 

Projektet ska få människor ska uppmärksamma sin närmiljö, upptäcka bygdens historia och språkets betydelse och Tornedalsförfattarnas betydelse för svenska litteraturen.

 

Målet är att byborna under projektets gång och efter projektet har fått uppdaterade kunskaper och erfarenheter om sin egen bygd, både historiskt och om dagens situation.

 

Projektet ligger inom insatsområde 1: Utveckling av områdets attraktivitet, lokala engagemang och gränsöverskridande samverkan.

 

Finansiering

Total omfattning:  373 831 SEK, varav:

250 467 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

123 364 SEK offentlig finansiering från LAG

 

Privat medfinansiering i form av ideell tid:  57 200 SEK

 

«

»