Tävlingsarena för ridsport och smådjur

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 27 januari, 2020

Projektägare:                     Haparanda Ryttare

Kontaktperson:                Lisa Nilsson, nilssonlisa@hotmail.com

Projektet ska skapa ökade möjligheter för ungdomar som engagerar sig i ridsport och smådjursverksamhet att kunna anordna och genomföra tävlingar för hela regionen.

Det ska skapas en arena på vilken det kan anordnas tävlingar inom hästhoppning och kaninhoppning. I anslutning till arenan ska det ske en byggnation och upprustning av läktare, kiosk och domartorn samt trafikskyltning till området.

Projektet ligger inom insatsområde 1: Utveckling av områdets attraktivitet, lokala engagemang och gränsöverskridande samverkan.

 

Finansiering

Total omfattning:  763 625 SEK, varav:

481 084 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

282 541 SEK offentlig finansiering från LAG

 

Privat medfinansiering i form av ideell tid:  415 700 SEK

«

»