Katalysatorn för bärförädling i Tornedalen

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 13 november, 2018

Projektägare: Tornedalens folkhögskola

Kontaktperson: Tomas Mörtberg, tomas.mortberg@tornedalen.se, 0927-795 70

Johan Taavo. johan.taavo@tornedalen.se, 0927-795 80

Projektet ska skapa förutsättningar för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att få en egen försörjning genom bärförädling. Personer som står utanför arbetsmarknaden erbjuds ett program med kompetensutveckling inom bärförädling och entreprenörskap. Det ska även anordnas en utbildning under fem veckoslut som vänder sig till små företag och personer som har för avsikt att starta företag inom bärförädling.

Projektet ligger inom insatsområde 2: Utveckling av ny kompetens och entreprenörskap i befintliga och nya företag och verksamheter

 

Finansiering

Total omfattning:  1 576 043 SEK, varav:

988 949 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

487 094 SEK offentlig finansiering från LAG

100 000 SEK Privat finansiering

Privat medfinansiering i form av ideell tid:  17 600 SEK

Privat medfinansiering i form av ideella resurser: 43 200 SEK

«

»