Vasikkavuoma 2040 – bevara och utveckla en anrik kulturbygd för framtiden

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 16 november, 2018

Projektägare: Vasikkavuoma Utveckling Ekonomisk förening

Kontaktpersoner: Valfrid Palo, info@vasikkavuoma.se, 0705424556

                                  Evgeny Krakov, ekrakov@gmail.com

 

Projektet ska skapa långsiktiga förutsättningar för att bevara slåttermyren med dessa lador till kommande generationer. Aktiviteterna i projektet är att sälja in sponsorpaket, genomföra en utbildning i ladrenoveringar, marknadsföra Vasikkavuoma och arbeta för samverkan med skolor och företag.

Projektet ligger inom insatsområde 1: Utveckling av områdets attraktivitet, lokala engagemang och gränsöverskridande samverkan.

 

Finansiering

Total omfattning:  703 246 SEK, varav:

471 175 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

217 071 SEK offentlig finansiering från LAG

15 000 SEK offentliga resurser Pajala kommun

 

Privat medfinansiering i form av ideell tid:  299 200 SEK

«

»