Kvarnkonst i Kukkolaforsen

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 5 april, 2019

Projektägare: Jala Konst & Hantverksförening

Kontaktperson: Terese Östling, hej@jalakonstohantverk.se

Hemsida: kvarnkonst.se

 

Projektet ska skapa en struktur för att årligen kunna nyttja de gamla kvarnbyggnaderna i Kukkolaforsen till konstutställningar sommartid.

Målet är att skapa en grund för marknadsföring, struktur för genomförande av utställningar, hemsida med information och en infrastruktur i form av belysning och inredning.

Projektet ligger inom insatsområde 1: Utveckling av områdets attraktivitet, lokala engagemang och gränsöverskridande samverkan.

 

Finansiering

Total omfattning:  370 951 SEK, varav:

248 537 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

107 414 SEK offentlig finansiering från LAG

15 000 SEK offentliga resurser från Haparanda kommun

 

Privat medfinansiering i form av ideell tid:  143 000 SEK

«

»