Samverkan för utveckling av besöksnäring i Tornedalen – Alkuperäinen Lappi

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 2 februari, 2018
Projektägare: LLU Tornedalen 2020

Partners: Outokaira tuottamhan ry (Finland) och Leader Tunturi-Lappi ry (Finland)

Kontaktperson: Jessica Wennberg, projektledare, jessica@tornedalen2020.se

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för entreprenörskap inom besöksnäringen.

I norra Finlands fjällområden har man kommit långt vad gäller besöksnäring, men i Tornedalen på båda sidor om landsgränsen finns ännu mycket att utveckla. Respektive område har utformat projektet utifrån sitt utgångsläge. Det innebär att partnerna i grunden har samma mål och syfte, gemensamma aktiviteter, men även områdesspecifika aktiviteter.

LLU Tornedalen 2020 erbjuder individuell coaching till nystartare och företag inom besöksnäringen, förutom de gemensamma aktiviteterna; workshops, visningsresor och studiebesök. Man kommer även att bilda en strategigrupp som tar sig an att skapa en gemensam strategi kring utveckling, skötsel och underhåll av leder.

Projektet ligger inom insatsområde 1: Utveckling av områdets attraktivitet, lokala engagemang och gränsöverskridande samverkan.

Finansiering

Total omfattning: 1 699 999 SEK, varav:

1 138 999 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

561 000 SEK offentlig finansiering från LAG

Privat medfinansiering i form av ideell tid:  715 400 SEK

«

»