Swim the Arctic – Turn back Time

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 2 november, 2018

Projektägare: Juoksengi Byaförening

Kontaktperson: Bengt Kommes, bisse_k@hotmail.com, 070-682 11 98

Projektet ska utveckla evenemanget till att attrahera fler besökare till Tornedalen som i sin tur skapar ökad tillväxt. Man vill genom samarbete skapa ett mera professionellt evenemang ”Swim the Arctic” som lockar fler deltagare och besökare till Juoksengi och Tornedalen.

Projektet ligger inom insatsområde 1: Utveckling av områdets attraktivitet, lokala engagemang och gränsöverskridande samverkan.

 

Finansiering

Total omfattning: 565 951 SEK, varav:

355 737 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

154 672 SEK offentlig finansiering från LAG
35 000 SEK privat finansiering

Privat medfinansiering i form av ideell tid: 280 60 SEK

«

»