Paraplyprojekt – Kreativ mat i Tornedalen

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 2 november, 2018

 Projektägare: LLU Tornedalen 2020

Kontaktperson: verksamhetsledare Kerstin Sipola, kerstin@tornedalen2020.se, 070-617 53 70

 

Projektet ska skapa förutsättningar och inspirera fler att producera och vidareförädla livsmedel i Tornedalen. Målet är 10–13 genomförda delprojekt inom temat livsmedel. LLU Tornedalen 2020 organiserar och skapar rutiner för att kunna ta emot ansökningar, besluta och redovisa delprojekt.

Projektet ligger inom insatsområde 3: Utveckling av nya innovativa produkter och företag baserade på områdets kultur- och naturtillgångar)

 

Finansiering

Total omfattning: 571 430 SEK, varav:

400 000 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

171 430 SEK privat finansiering

«

»