Bäversafari

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 18 november, 2019

Projektägare: Rajamaa AB

Kontaktperson: Lasse Malmström, info@rajamaa.com

Projektet ska utveckla en ny produkt, bäversafaris, som kan öka möjligheterna för besöksnäringen i Tornedalen. Målet är att kartlägga bäverlokaler samt utforma ett presentationsmaterial kring produkten.

Projektet ligger inom insatsområde 3: Utveckling av innovativa produkter och företag baserade på områdets kultur- och naturtillgångar.

Finansiering

Total omfattning:  79 122 SEK, varav:

38 770 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

16 616 SEK beviljat offentligt stöd från Region Norrbotten

23 737 SEK privat finansiering

«

»