Ljudboksberättelser – Övertorneå

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 9 januari, 2020

Projektägare: Övertorneå kommun

Kontaktperson: Marcus Stenberg, marcus.stenberg@overtornea.se

 

Projektet ska marknadsföra bygden och utveckla ungdomars språkliga identitet. Målet är att koppla samman författare med ungdomar från orten för att producera ljudnoveller på två språk.

Projektet ligger inom insatsområde 1: Utveckling av områdets attraktivitet, lokala engagemang och gränsöverskridande samverkan.

 

Finansiering

Total omfattning:  181 446 SEK, varav:

121 569 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

59 877 SEK offentlig finansiering från LAG

 

Privat medfinansiering i form av ideell tid:  110 000 SEK

«

»