Tornedalens Järnvägshistoriska museum och kulturhus

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 13 januari, 2020

Projektägare: Haparanda kommun

Kontaktperson: Anu Lakkala; anu.lakkala@haparanda.se

 

Projektet ska undersöka möjligheterna att på ett bättre sätt nyttja Stationshuset för kommande tågresenärer och boende i Haparanda kommun.

Målet är att inventera intresse och förutsättningar för ett järnvägshistoriskt muséum, café, boende och arrangemang av olika slag i gamla Stationshuset.

Projektet ligger inom insatsområde 1: Utveckling av områdets attraktivitet, lokala engagemang och gränsöverskridande samverkan.

 

Finansiering

Total omfattning:  750 547 SEK, varav:

502 866 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

247 681 SEK offentlig finansiering från LAG

 

Privat medfinansiering i form av ideell tid:  193 600 SEK

«

»