Tärendö Tillsammansodling

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 2 november, 2018

Projektägare: Tärendö natur och kulturförening

Kontaktperson: Linda Tapper, snowstar792003@yahoo.se

Jenny Abdelkader, abdelkaderjenny@gmail.com

 

Projektet ska skapa en gemensam odling för byn som kan bli en mötesplats och träffpunkt över generationsgränserna. Syftet är att tillvarata kunskap hos äldre och även ny kunskap hos experter för att inspirera fler att odla och tillvarata åkermark i byn. Man vill öka kunskaperna hos deltagarna samt även inspirera skolbarn vad gäller att odla ekologiskt.

Projektet ligger inom insatsområde 1: Utveckling av områdets attraktivitet, lokala engagemang och gränsöverskridande samverkan.

 

Finansiering

Total omfattning:  689 260 SEK, varav:

461 804 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

227 456 SEK offentlig finansiering från LAG

 

Privat medfinansiering i form av ideell tid:  371 300 SEK

Privat medfinansiering i form av ideella resurser: 29 000 SEK

«

»