Besöksresa #7 – Kulinariska resor & Måltidsturism

Publicerat av: Jessica Wennberg, 18 juni, 2019

Förra veckan genomförde vi vår 7:e besöksresa i Original Lapland.
Temat var Kulinariska resor & Måltidsturism och vi höll till i de södra delarna av Tornedalen.
Drygt 20 deltagare fick under en dag träffa några av våra fantastiska mathantverkare, gourmetinnovatörer och restaurangägare och höra historierna bakom deras företag.

Gemensamt för samtliga är fokuset på det lokala, de särskilda förutsättningar som ges av platsen vi lever på i form av midnattssol, älven, skogarna och myrarna.
Men ytterligare ett spännande gemensamt drag för företagen är hur stora delar av familjen ofta är involverade i driften.
Hos Hulkoffgården är en generationsväxling på gång, på Kukkolaforsen har den växlingen gjorts för några år sedan.
På både Utblick och Pesulas Lantbruk är stora delar av familjen aktiva i verksamheten och ägarna av Taavolagården har just anställt båda sina döttrar.
Något som känns lovande inför framtiden när det gäller utvecklingen av det lokala näringslivet!

Om du vill veta mer om vår smakrika resa hittar du en fullständig rapport via länken:

«

»