Sparka igång!

Publicerat av: Jessica Wennberg, 21 maj, 2018

I slutet av förra veckan genomförde Tornedalen 2020, Leader Tunturi-Lappi och Outokaira en gemensam kick-off för Original Lapland på Yllästunturi Visitor Centre Kellokas. Ett trettiotal deltagare i form av representanter för turistföretag, leaderområden, kommuner och andra organisationer möttes för att ta del av information och inspiration kring besöksnäringen i svenska och finska Tornedalen. Bland annat fick vi veta mer om hur Ylläs Travel Association jobbar med led-infrastruktur och digitala tjänster, hur Metsähallitus (Finlands motsvarighet till Naturvårdsverket) arbetar för att koppla ihop byar och vilka värden som är viktiga för Powerun Adventures när det kommer till att bedriva verksamhet i området. Vi fick även ta del av några turoperatörers reaktioner på vårt projekt, där de flesta kunde se en efterfrågan på genuina produkter med rötter i Tornedalen. Presentationerna väckte engagemang och resulterade i både frågor och idéer.

Viktiga signaler som vi kan ta med oss utifrån dagen är den positiva trend som råder inom besöksnäringen i både svenska och finska Tornedalen. Investeringar görs och arbetstillfällen skapas inom branschen. Att intresset för småskaliga produkter från vårt område är stort och att efterfrågan på reseanledningar hit är långtifrån mättad. Men också vilka styrkor som ligger i att samarbeta med flera aktörer som har olika förutsättningar och specialiteter.

Vid dagens slut var det med en känsla av framåtanda och tillförsikt vi tillsammans kunde förklara projektet ordentligt igång-sparkat!

«

»