Vi tror på en utveckling i Tornedalen som bygger på lokala initiativ.
Har du en projektidé – kontakta oss på leaderkontoret i Övertorneå.

leader
eu_4
eu_3
eu_1

Ylva Ylinenpää Sannemalm

Administratör
ylva@tornedalen2020.se

Lars-Gunnar Lundström

Verksamhetsledare
070-205 91 33
lars-gunnar@tornedalen2020.se

Om lokalt ledd utveckling med leadermetoden

I EU:s programperiod 2014-2020 satsar man bl.a. på lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Det är ingen ny metod utan den har funnits i de tre senaste programperioderna. Det innebär att ideell sektor, privat sektor och offentlig sektor i ett område tillsammans kommer överens om en strategi, en plan, över vilka insatser man vill prioritera och som man tror behövs för att utveckla bygden. Det har man gjort i Tornedalen och för andra gången har vi blivit beviljade att genomföra ett program för lokalt ledd utveckling.Informationsträffar

Vi kommer gärna ut till er i föreningar, företag eller organisationer för att ge information om möjligheterna att kunna driva landsbygdsutveckling med hjälp av leadermetoden. Gilla oss gärna på Facebook, då har du lite koll på vad som händer! Se länken längst ner på sidan.

Nyheter

MITT

I MITT-projektet (Minoriteter i Tornedalen och Tyskland) besökte den tyska minoriteten sorber minoriteterna i Tornedalen, se filmen från vår resa tillsammans här:

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 19 januari, 2023

Möte med finska Leader-kollegor

I Pajala träffades kollegor från Leader Tornedalen 2020, Leader Tornedalen 2030, Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 och Outokaira i en dialog om gemensamma projekt i nästa Leader-period 2023-2027.

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 10 december, 2022

Projektkoordinator SÖKES!

Vi söker en drivande, resultatorienterad och erfaren projektkoordinator för att komplettera vårat team inför den nya Leader-perioden 2023-2027.

LLU Tornedalen 2020 är en ideell förening med uppgift att utveckla och stärka landsbygden i Kiruna, Pajala, Övertorneå och Haparanda kommuner. Verksamheten baseras på Leader-metoden som innebär gränsöverskridande samverkan; ett trepartnerskap mellan ideell, offentlig och privat sektor. Leader-området har tilldelats en budget på cirka 49 miljoner kronor som finansieras av EU, staten, kommuner och region Norrbotten.

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som är redo att anta en landsortsviktig och spännande utmaning för hela samhället med fokusområde Tornedalen. Som projektkoordinator för Tornedalen 2020 krävs en god känsla för ordning och struktur, service och flexibilitet. Arbetet kräver att du har datorvana och kan arbeta självständigt med ett eget driv eftersom du kommer att arbeta hemifrån till stor del. Resor inom verksamhetsområdet ingår i tjänsten då du kommer att besöka projektsökande och projekt, främst i Kiruna och Pajala. Stor vikt läggs på att skapa och utveckla nätverk inom Leader-området. Du är vårt ansikte utåt tillsammans med övriga anställda och styrelsen.

Du förväntas också

– ha daglig samverkan digitalt med verksamhetskontoret. 

– handlägga och bereda projektansökningar via Jordbruksverkets system.

– administrera projekt och övriga omkringliggande uppgifter som verksamheten kräver.

– informera om och marknadsföra Leader Tornedalen 2030:s utvecklingsstrategi för att få in nya projektansökningar från föreningar och företag.

– vara stöd och bollplank för projektägare/idéer.

– vara aktiv och stötta projektsökande i deras ansökningsprocess.

Kvalifikationer

Vi förväntar oss att du har god förståelse och kunskap gällande landsbygdens förutsättningar samt att du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska. Du ska vara öppen för att ta in och värdera nya idéer, vara bra på att lyssna och kommunicera. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Meriterande för tjänsten

– stort kontaktnät i Kiruna samt Pajala.

– erfarenhet av projektledning och/eller egna projekt.

– kunskaper om administration, ekonomi och budgetprocesser.

– erfarenhet av arbete med offentlig förvaltning och privat sektor, nyföretagande och olika former för småföretagande och ideell verksamhet inkl. finansiering och resursanskaffning.

– vana av självständigt arbete.

 – marknadsföring och kommunikation

– kunskaper i meänkieli, finska, engelska eller samiska

– B-körkort, tillgång till egen bil och internetuppkoppling hemma är ett krav.

Tjänsten är tidsbegränsad hel- eller deltidsanställning under två år, med möjlighet till förlängning. Provanställning kan komma att tillämpas. Verksamhetskontoret är placerat i Övertorneå. Anställning kan påbörjas nov-dec 2022, eller enligt överenskommelse.

Ansökan med CV, löneanspråk, referenser och personligt brev skickas till:

Tornedalen 2020, Matarengivägen 15, 957 31 Övertorneå eller via mail till:

lars-gunnar@tornedalen2020.se

För mer information se om vår verksamhet, se föreningens hemsida www.tornedalen2020.se

Frågor? Ta kontakt med verksamhetsledare Lars-Gunnar Lundström, tel 070 205 91 33 eller ordförande Roland Haapalahti, roland.haapalahti@gmail.com, 070-327 74 40.

Ansökan skall vara oss tillhanda senast 23 oktober 2022.

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 3 oktober, 2022

Kallelse till årsstämma!

Datum: Torsdagen den 21 april 2022
Tid: Kl. 11.15
Plats: Kulturens Hus i Kiruna. Möjlighet att medverka via Teams finns. Vi bjuder på lunch!

Årsstämma LLU Tornedalen 2020

Dagordning enligt stadgarna:

1.   Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande.

2.   Beslut om stämmans offentlighet.

3.   Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd.

4.   Val av ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare, för föreningsstämman.

5.   Styrelsens berättelse över det gångna räkenskapsåret och fastställande av denna.

6.   Revisorernas berättelse.

7.   Fastställande av resultat- och balansräkning.

8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9.   Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.

10. Beslut om medlemsavgift.

11. Beslut om arvoden till styrelse. Revidering av styrnings- och lednings dokument.

12. Av styrelsen tillika LAG-gruppens hänskjutna frågor till stämman.

13. I stadgeenlig ordning inkomna ärenden och motioner.

14. A: Val av styrelseledamöter tillika LAG-grupps ledamöter och ersättare.

      B: Val av ledamöter till Framtidsgruppen.

15. Val av ordförande för 2 år.

16. Ändring av stadgar.

17. Val av 4 personer till valberedning, därav en sammankallande.

18. Bildande av ny förening.

Föreligger förslag från Tornedalen 2020 och Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 enligt nedan:

– att bilda den nya ideella föreningen LEADER TORNEDALEN 2030 och ansöka om organisationsnummer.

– att anta stadgar för den nya föreningen.

– att utse styrelsen för Tornedalen 2020 som interimsstyrelse till ordinarie årsmöte som sker så fort som möjligt efter kommunvalet (efter att vi fått godkännande från Jordbruksverket för leader-området).

– att ge valberedningen i uppdrag att sondera för en ny styrelse för LEADER TORNEDALEN 2030, som väljs på ordinarie årsmöte.

19. Övriga frågor.

20. Mötets avslutande.

Övriga årsmöteshandlingar kan rekvireras från Tornedalen 2020:s kansli, en vecka före årsmötesdagen. Handlingarna finns tillgängliga i möteslokalen.

Medverkan på plats, anmälan senast 2022-04-19 till: ylva@tornedalen2020.se (meddela ev matallergi vid anmälan)

Medverkan via Teams, anmälan senast 2022-04-19 till: ylva@tornedalen2020.se Årsmöteshandlingar och inloggningsuppgifter sänds ut via e-post.

Frågor? Kontakta gärna Lars-Gunnar lars-gunnar@tornedalen2020.se, 070-205 91 33

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 4 april, 2022

MITT är ett projekt med syfte att få ett utbyte med en liknande region i Europa och se hur man arbetar med minoritetsfrågor.

Länk till projektet

Tornedalen 2020 driver fram till hösten 2019 ett internationellt samverkansprojekt med syfte att utveckla besöksnäringen i området. Följ bloggen för löpande uppdateringar om projektet.

Original Lapland blogginlägg
Ett Tornedalen för alla
Original Lapland möter Urskogen – del 3
Besöksresa #7 – Kulinariska resor & Måltidsturism

I vårt projekt ”Transnationell samverkan för världsarvet Struves meridianbåge” vill vi öka kunskaperna om världsarvet.

Länk till projektet

Vårt paraplyprojekt ”Kreativ mat i Tornedalen” beviljar delprojekt som vill utveckla produkter eller tjänster inom livsmedel.

PDF dokument ”Infoblad Kreativ mat”

 

Syftet med förstudien Arctic Cultural Heritage är att förbereda ett transnationellt samverkansprojekt som syftar till bevara och utveckla det nordiska kulturarvet samt därigenom bidra till en hållbar utveckling i regionen.

Under beredningsfasen har projektgruppen till uppgift att kartlägga kulturarvsutövare som har för avsikt att bevara och utveckla sitt kulturarvsobjekt. Om projektet beviljas kommer antagna kulturarvsutövare att ingå i projektets aktiviteter, bland annat individuella stödprocesser och utvecklingsprocesser i nätverksform tillsammans med andra kulturarvsutövare i Nottbotten, finska Lapland och Nordösterbotten samt Nord-Norge.

Projektet drivs med stöd från Interreg Nord samt Region Norrbotten.

 

 

 

 

 

Information om ansökan

Ansökan ska göras elektroniskt via Jordbruksverkets e-tjänst för att söka företags- och projektstöd. Den som söker stödet behöver fylla i kontaktuppgifter, svara på frågor om projektets innehåll med mera. Var noga med att kontrollera om det behövs en fullmakt.
app_1
app_2
app_3
app_4

Haparanda-Stad-2kiruna-2nll-2overtornea-2pajala-2