Fiske, framtid och tillväxt

Publicerat av: Jessica Wennberg, 6 april, 2018

Landsbygdsnätverket jobbar för att samla kunskap om landets landsbygder under parollen Landet Lär. På olika teman sänder man webbinarier, spelar in podcasts och sprider nyhetsbrev. I april står Naturturism på agendan och i veckan släpptes senaste avsnittet av podden Landet där man lyfter frågan om vad som står i vägen för att fisketurismen ska kunna stå för ett större samhällsekonomiskt värde.

 

Jakt- och fisketurism pekas ut som en framtida motor för besöksnäringen och framförallt av betydelse för landsbygdsutveckling. Det har också potential att vara ett viktigt komplement till andra typer av naturturism för att skapa sysselsättning under större delar av året.

 

Som de tre största hindren för att fisketurismen ska nå sin fulla potential som framtidsbransch lyfter man i podden:

1)      Det är idag svårt att beräkna hur mycket fisketurismen i Sverige omsätter. Både vad gäller fisket i sig, men även sett till runt-omkring-konsumtionen i form av exempelvis boende, mat, guidning m.m. Det gör det i sin tur svårt att värdera alternativkostnaden för användning av strömmande vatten till fiske istället för andra användningsområden såsom vattenkraft.

2)      Förvaltningssystemet är fragmenterat och råkar många gånger ut för stuprörs-effekter. Mycket sker på regional nivå där Länsstyrelsen har ansvar för förvaltningen, medan andra aktörer såsom Regioner har ansvar för att utveckla turismen. Det gör det svårt att koppla ihop så att exempelvis insatser för fiskbestånd görs på platser som senare kan användas för fiske.

3)      Samverkan och balans är viktiga ingredienser. Lokalsamhället ska tycka att det har ett värde samtidigt som man många gånger vänder sig till utländska besökare och behöver ta hänsyn till deras preferenser. Det är också viktigt att hitta en balans där fisket bidrar till tillväxt utan att resurserna överutnyttjas för att få en långsiktighet i näringen.

 

Sammanfattningsvis ser man fisketurismen som en framtidsbransch under förutsättning att man lyckas samla skilda intressen för hur man ska använda fiskeresursen.

Här kan du lyssna på podden i sin helhet:

 

Om du inte får nog av naturturism i allmänhet och fisketurism i synnerhet kan du också passa på att anmäla dig till Landsbygdsnätverkets webbinarium på temat som sänds den 17 april. Mer information hittar du på Landsbygdsnätverkets hemsida.

 

Särskilt spännande känns ämnet så här års när det pågår pimpeltävlingar på var och varannan is. Att ligga på ett liggunderlag i vårsolen och rycka i ett pimpelspö kanske är en reseanledning i sig. – Ibland behövs det faktiskt inte mer än så!

«

»