Naturturism på frammarsch!

Publicerat av: Jessica Wennberg, 16 april, 2018

Under förra veckan besökte vi Landsbygdsnätverkets konferens med fokus på Naturturism. Ett 70-tal entreprenörer, destinationsrepresentanter, LEADER-föreningar och myndighetsrepresentanter samlades för att ta del av intressanta exempel, få inspiration och diskutera alltifrån leder och hållbar utveckling till sociala medier-kampanjer och affärsnytta.

 

Gemensamt för både diskussioner och presentationer under dagen är känslan av att vara i rätt bransch i rätt tid och att potentialen för naturturism är enorm. Förutsättningarna att bedriva turism med naturupplevelser som bas är goda i stora delar av landet, men i synnerhet utanför städerna och kan på många sätt vara en motor för landsbygdsutveckling. Besöksnäringen bidrar till behov av service och infrastruktur, något som skapar multiplikatoreffekter för exempelvis livsmedel, drivmedel och transporter.

 

Så vad behövs för att vi ska kunna ta naturturismen i Sverige vidare till nästa nivå? Huvudtalaren Jerry Engström (Friluftsbyn m.fl.) sammanfattar det i följande tre punkter;

1.       Bättre samarbete och koordinering mellan aktörerna. Det är för mycket stuprörstänk.

2.       Bättre balans mellan marknadsföring och genuina bokningsbara upplevelser. Vi måste bli medvetna om vad som särskiljer oss och hur vi når ut med den vetskapen till vår målgrupp.

3.       Samarbete mellan turistföretag, men också med företag inom andra branscher, behövs för att vi ska ta oss till nästa nivå.

 

Kort och gott; Samsyn, Särskiljning och Samarbete!

 

Utöver det fick vi med oss en hel del tänkvärda inspel kring hur man utmärker sig i mediebruset, hittar sin knivskarpa målgrupp och att gjort är bättre än perfekt.

Mer information och material från dagen hittar du i Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev.

 

Med det kickar vi igång en ny härlig vårvinter-vecka!

«

»