Två nya projekt prioriterade

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 23 augusti, 2016

LAG (styrelsen för Tornedalen 2020) hade sitt andra beslutsmöte i Karesuando onsdagen den 17 augusti. Två nya projekt prioriterades;

  • Vandringsleden Idivuoma – Karesuando, Idivuoma Fritidsförening
  • Ung och gammal på Torneälv, Haparanda kommun

I samband med styrelsemötet i Karesuando passade vi på att besöka Isosaari ekonomisk förening i Kuttainen. En tråkig utveckling med odlingar som upphörde, igenvuxna ängar, lada efter lada som förföll, fick byborna att tillsammans komma fram till denna lösning. År 2009 bildades Isosaari ekonomisk förening som nu bedriver fårskötsel på Isosaari, en stor ö ute i älven. Två anställda jobbar i Kuttainen och en arbetar i Kiruna med att ta hand om får som hyrs ut till LKAB. På ön finns även en 5 km lång vandringsled med två uthyrningsstugor som föreningen har byggt upp. Rohtari-leden finansierades till viss del med hjälp av Leader Tornedalen under förra programperioden.

Roland Haapalahti, ordf LLU Tornedalen 2020 och Ove Larsson, fårskötare, i samspråk bland Isosaaris får.

Roland Haapalahti, ordf LLU Tornedalen 2020 och Ove Larsson, fårskötare, i samspråk bland Isosaaris får.