LAG-möte i Vasikkavuoma 13 september 2017

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 26 september, 2017

En gråmulen höstdag träffades alla ordinarie ledamöter plus två ur valberedningen för ett LAG-möte och en utvärdering av första verksamhetsåret. Valle Palo kokade köttsoppa till lunch och i pauserna gav han oss även info om verksamheten i Vasikkavuoma ek förening.

Följande projekt prioriterades:

  • Utveckling av motionsspåret i Lannavaara. Projektet syftar till att utveckla ett befintligt motionsspår för skidåkning, promenader och löpning för att även bli en attraktiv led för ridning. Projektägare är Lannis ekonomiska förening som samarbetar med företag inom besöksnäringen och Kiruna kommun.
  • Ändring av den offentliga delen av stödbelopp till ”Jag är en sång mellan dina läppar”. Projekt som ägs av SV i Haparanda. I samband med ansökan om ändring av budget 2016-3755-4 presenterades att NLL skulle bistå med offentlig finansiering 20 000 kr. Det här har visat sig inte vara möjligt. Stödmottagaren Vuxenskolan ansöker därmed om ytterligare LAG-stöd 20 000 kr för att täcka upp hela den offentliga medfinansieringen. Projektets mål och syfte är oförändrat.