Till er som funderar på projekt!

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 4 maj, 2020

Nu har det inkommit en del återförda medel från avslutade projekt till Tornedalen 2020. Det gör att vi åter kan ta emot projektansökningar i Landsbygdsfonden. Du bör snarast inkomma med din ansökan för att vårt AU skall kunna bereda den, dock senast 2020-05-27. Kontakta gärna vår nya verksamhetsledare Lars-Gunnar Lundström om du vill veta mer.

Mail: lars-gunnar@tornedalen2020.se

Mobil: 070 205 91 33