Båda sidor om älven / Kahen puolen Väylää

Publicerat av: Jessica Wennberg, 28 mars, 2018

Original Lapland är samverkansprojekt mellan tre LEADER-områden i två länder. Geografiskt täcker vi upp hela ytan från Haparanda till Karesuando på svenska sidan och från Torneå till Enontekiö på den finska sidan.

 

På sina ställen är Finland bara ett stenkast bort. Någonstans i mitten av älvfåran flyttar klockan en timme och språket blir ett annat. En gränsövergång som blir en upplevelse för den som inte lever i närheten av den. Helt utan att synas – eller kanske just därför – blir förflyttningen över gränsen en attraktion i sig. Genom hela vår region kan man relativt enkelt ta sig från det ena landet till det andra och plötsligt är både valutan, klockslaget och språket ett annat.

 

Eller så inte… Att tiden ändras och att man betalar med kronor i det ena landet och euro i det andra kommer vi inte ifrån. Men i stora delar av området förstår och gör vi oss förstådda med hjälp av både vårt egna och den andras språk. Historien är gemensam. Likaså många av våra traditioner, kulturen och naturupplevelser.

 

Att det som brukar kallas världens fredligaste gräns löper genom hela vårt LEADER-område är något vi vill nyttja som styrka och en gemensam resurs. Genom projektet kommer vi erbjuda konkreta tillfällen för aktörer på båda sidor om älven att mötas, lära av varandra och etablera nya samarbeten.

 

Förra fredagen träffades projektledarna för alla tre områden och satte stenen i rullning för vad som förhoppningsvis kommer bli inspirerande besök, lärorika workshops och positiva energikickar. Det gjorde vi vid Muonioälvens strand och på en salig blandning av svenska, finska, meänkieli och engelska.

«

»