Idéturné

Publicerat av: Jessica Wennberg, 13 juni, 2018

Under ett par veckors tid har vi varit ute på Idéturné. 750 km i bil, 5 stopp och ett oräkneligt antal häftiga idéer senare måste jag summera det som en inventering av rang. Vi har hunnit med att besöka Karesuando, Vittangi, Haparanda, Övertorneå och Pajala. Man kan inte låta bli att inspireras och förundras över den kreativitet, potential och det driv som finns runt om i Tornedalen.

Syftet var att skapa ett forum med utrymme att vrida och vända på sina idéer tillsammans med andra – genom information och inspiration, men mest av allt diskussion. Vi ville också ta reda på var människor med en idé helst av allt vill ha en hjälpande hand för att ta sig vidare. Handlar det om företagsrådgivning, marknadsföring, paketering, samarbetspartners eller något helt annat? Och hur kan vårt projekt jämna ut vägen lite för de som vill bi entreprenörer inom besöksnäringen i Tornedalen?

Vi har fått chans att lyssna till de som redan gjort resan från idé till att starta och driva företag. De har delat med sig av tips och lärdomar, men framförallt en optimism kring turismen som framtidsbransch och styrkan i vår region. Här kommer en sammanfattning av något att ta med sig från inspiratörerna:

·    Laura, Leader Tunturi-Lappi: Från finska sidan ser man med stort intresse på det svenska gränsområdet – särskilt vad gäller småskaliga entreprenörer inom besöksnäringen. Man ser tydliga trender där både kunder och turoperatörer efterfrågar mer exklusiva och (framförallt) genuina resmål och reseanledningar. Till sist; Suget efter samarbeten och nya produkter är stort – våga ta kontakt och låt inte språket bli ett hinder.

 ·       Niklas, Arctic Retreat: Prata med andra turistentreprenörer. Hitta rätt personer att samarbeta med. Gå med i ditt destinationsbolag för kontakter och nätverk. Ha med vänner och familj på tåget och räkna med att det kommer ta tid. Till sist; JFDI = Just Fucking Do It!

·       Terese, Tornedal & Co: Att komma igång behöver inte alltid ta så lång tid. Var flexibel och låt verksamheten växa fram efterhand. Det kan komma mycket gott av att vara med i nätverk och samarbeta med andra – även om man vill göra saker själv och ha kontroll. Till sist; är man fler kan man göra mer!

·       Katharina, 8 Seasons Lapland Tours AB: Var flexibel och beredd att förändra verksamheten utifrån efterfrågan och vad som fungerar. Ha passion för det du gör – det leder till att du vill kunna mycket om det. Till sist; Våga fråga!

 

Jag vill rikta ett varmt tack till alla som deltagit och skapat ett bra innehåll kring våra verkstäder! Som bjudit på både egna idéer såväl som feedback till andra.

Här kan du höra ett klipp från Morgon i P4 Norrbotten där vi berättar mer om våra Idéverkstäder och besöksnäringen potential i Tornedalen (1:10 in i programmet).

Härifrån jobbar vi vidare med att sammanfatta de tankar och behov som framkommit under träffarna, och utifrån det planera in relevanta resor, workshops och informationstillfällen.

Hör gärna av er med tips, funderingar och andra önskemål eller om ni vill träffas för att diskutera mer.

«

»