Besöksnäring som katalysator

Publicerat av: Jessica Wennberg, 21 juni, 2018

Tillväxtverkets rapport Vardag och framtid för turismföretagen visar att turistföretag generellt har en högre tillväxtvilja än genomsnittet bland små och medelstora företag i Sverige, framför allt vad gäller viljan att växa genom att anställa. Hela 50 procent uppger att de vill anställa ny personal.

I samma rapport tar man upp ämnet att turismen ofta beskrivs som en möjlighet för landsbygd när traditionell industri försvinner och ersätts av en mer tjänstebaserad ekonomi. Man kommer fram till att turistföretag aldrig ensamt kan ersätta och utgöra hela näringslivet på en destination, men genom att attrahera ett större kundunderlag till orten kan turismföretagen fungera som en katalysator för fler företag och arbetstillfällen och därigenom dra in inkomster till kommunen genom både ökad konsumtion och ökade skatteintäkter.

Journalisten och författaren Arne Müller berättar i sin bok Stockholm, städerna och resten om faktiska exempel där man lyckats vända en långsiktigt nedåtgående befolkningsspiral. Där nämner han just besöksnäringen som en viktig faktor, och Åre kommun som ett av få exempel på en av kommunerna som hör till ”resten” där folkmängden faktiskt ökat under de senaste åren.

Tittar man på Svenskt Näringslivs statistik över största privata arbetsgivarna i Tornedalen 2020:s medlemskommunerna så finns minst ett besöksnäringsföretag med bland topp tio i samtliga kommuner. Det känns alltså inte helt långsökt att dra slutsatsen att turismen är en viktig bransch för att skapa jobb och utveckling i Tornedalen.

«

»