Inbjudan till Årsstämma LLU Tornedalen 2020

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 9 april, 2024

Datum: Onsdagen den 24 april 2024

Tid: 11.00

PlatsHulkoffgården, Korpikylä

Möjlighet att medverka via Teams finns

Vi bjuder på lunch efter Leader Tornedalen 2030:s årsstämma, ca kl 12.

Dagordning enligt stadgarna:

1.      Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande.

2.      Beslut om stämmans offentlighet.

3.      Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd.

4.      Val av ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare, för föreningsstämman.

5.      Styrelsens berättelse över det gångna räkenskapsåret och fastställande av denna.

6.      Revisorernas berättelse.

7.      Fastställande av resultat- och balansräkning.

8.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9.      Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.

10.   Beslut om medlemsavgift.

11.   Beslut om arvoden till styrelse. Revidering av styrnings- och lednings dokument.

12.   Av styrelsen tillika LAG-gruppens hänskjutna frågor till stämman.

13.   I stadgeenlig ordning inkomna ärenden och motioner.

14.   Val av styrelseledamöter tillika LAG-grupps ledamöter och ersättare.

15.   Val av ordförande för 2 år.

16.   Ändring av stadgar.

17.   Val av 4 personer till valberedning, därav en sammankallande.

18.   Avslutande av föreningen LLU Tornedalen 2020 under år 2025.

19.   Övriga frågor.

20.   Mötets avslutande.

Övriga årsmöteshandlingar kan rekvireras från Tornedalen 2020:s kansli, en vecka före årsmötesdagen. Handlingarna finns tillgängliga i möteslokalen.

Medverkan på plats, anmälan senast 2024-04-17 till: ylva@tornedalen2020.se (meddela ev matallergi vid anmälan)

Medverkan via Teams, anmälan senast 2024-04-17 till: ylva@tornedalen2020.se Årsmöteshandlingar och inloggningsuppgifter sänds ut via e-post.

Frågor? Kontakta gärna Lars-Gunnar lars-gunnar@tornedalen2020.se, 070-205 91 33

Inbjudan till Årsstämma LLU Tornedalen 2020

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 5 april, 2023

Datum: Torsdagen den 20 april 2023

Tid: 10.30

Plats: Folkets Hus, Pajala

Möjlighet att medverka via Teams finns

Vi bjuder på lunch efter Leader Tornedalen 2030:s årsstämma, ca kl 12.

Dagordning enligt stadgarna:

1.   Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande.

2.   Beslut om stämmans offentlighet.

3.   Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd.

4.   Val av ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare, för föreningsstämman.

5.   Styrelsens berättelse över det gångna räkenskapsåret och fastställande av denna.

6.   A) Godkännande av revisor.

      B) Revisorernas berättelse.

7.   Fastställande av resultat- och balansräkning.

8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9.   Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.

10. Beslut om medlemsavgift.

11. Beslut om arvoden till styrelse. Revidering av styrnings- och lednings dokument.

12. Av styrelsen tillika LAG-gruppens hänskjutna frågor till stämman.

13. I stadgeenlig ordning inkomna ärenden och motioner.

14.Val av styrelseledamöter tillika LAG-grupps ledamöter och ersättare.

15. Val av ordförande för 2 år. (Nuvarande ordförande kvarstår 1 år)

16. Ändring av stadgar.

17. Val av 4 personer till valberedning, därav en sammankallande.

18. Övriga frågor.

19. Mötets avslutande.

Övriga årsmöteshandlingar kan rekvireras från Tornedalen 2020:s kansli, en vecka före årsmötesdagen. Handlingarna finns tillgängliga i möteslokalen.

Medverkan på plats, anmälan senast 2023-04-17 till: ylva@tornedalen2020.se (meddela ev matallergi vid anmälan)

Medverkan via Teams, anmälan senast 2023-04-17 till: ylva@tornedalen2020.se Årsmöteshandlingar och inloggningsuppgifter sänds ut via e-post.

Frågor? Kontakta gärna Lars-Gunnar lars-gunnar@tornedalen2020.se, 070-205 91 33

Leaderverksamheten i Tornedalen växer!  Över 48 miljoner kronor till landsbygdsutveckling i Tornedalen

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 3 februari, 2023

Leader Tornedalen växer både som geografiskt område, utökad personalstyrka och projektstödsbudget. Från april 2023 kan föreningar, företag och organisationer söka finansiering till projekt som ryms inom Leader Tornedalen 2030:s strategi 2023 – 2027. Det handlar bland annat om att göra området mer attraktivt särskilt för unga samt tillvarata och utveckla områdets resurser. Lars-Gunnar Lundström, verksamhetsledare Leader Tornedalen, tycker det känns både spännande och utmanande att starta upp den nya programperioden och ser fram emot många projektansökningar som utvecklar Tornedalen.

Hela Tornedalen växer med Leader

Nu har Jordbruksverket beviljat startbesked för Leader Tornedalen 2030, ett av 40 Leaderområden i Sverige. Vårt Leaderområde omfattar Kiruna, Pajala, Övertorneå och Haparanda kommuner. Bemanningen har förstärkts och rustats för både ett större geografiskt område och en ökad budget för projektstöd. Linda Tapper har påbörjat sitt arbete som projektkoordinator med fokusområde Pajala och Kiruna eftersom hela Kiruna kommun numera ingår i Leaderområdet.

Över 48 miljoner kronor ska omsättas i olika projekt som ryms inom Leader Tornedalen 2030:s strategi under åren 2023 – 2027. Övergripande ska strategin bidra till utveckling av ett attraktivt område för företag och människor att växa i. Region Norrbotten samt Haparanda, Övertorneå, Pajala och Kiruna kommuner är offentliga medfinansiärer.

Åren 2016 – 2022 har projektstöd beviljats till över 50 olika sökanden för utveckling i de fyra tornedalska kommunerna. Behovet av landsbygdsutveckling är stort och kommer att öka med tanke på de omfattande investeringarna som pågår i norra Sverige. Leader är en av få aktörer som kan erbjuda 100% projektstöd som skapar utveckling underifrån och är till nytta för många. Föreningar, företag och organisationer kan ansöka om projektstöd. Projektansökningarna behandlas av Tornedalen 2030:s styrelse som består av representanter från ideell, privat och offentlig sektor.

Strategi med ett tydligt underifrån perspektiv

En strategi har tagits fram i samverkan med flera aktörer, workshops och intervjuer har utförts för att fånga upp behoven hos människor i området. Unga (under 25 år) har besvarat enkäter kring landsbygdsutveckling och framtiden i Tornedalen berättar Ylva Ylinenpää Sannemalm, administratör Leader Tornedalen.

Det omfattande strategiarbetet har mynnat ut i sex insatsområden:

 • Samverkan
 • Ungas idéer (under 25 år)
 • Bevara och tillgängliggöra naturområden
 • Utveckla attraktiva boendemiljöer samt offentlig och kommersiell service
 • Främja kreativa mötesplatser, kulturupplevelser och entreprenörer inom kulturlivet och de kreativa näringarna
 • Förädling av områdets tillgångar

Framtidstro och samverkan

Ett av målen i strategin är att fler människor etablerar sig i området. Det är viktigt att ungas idéer tillvaratas så fler väljer att bo kvar, flytta tillbaka eller helt enkelt flytta hit säger Linda Tapper, projektkoordinator Leader Tornedalen. Hon menar att samverkan mellan ideell, privat och offentlig sektor är en avgörande faktor i just denna utmaning. Grundtanken med Leader är att de som bor och verkar i ett område vet bäst vad som behöver utvecklas.

Har du eller din förening en projektidé som kan utveckla din bygd? Kontakta oss! Vi tar emot projektansökningar från april 2023.

För mer information eller frågor kontakta:

Ordförande: Roland Haapalahti     roland.haapalahti@gmail.com  070-327 74 40

Verksamhetsledare: Lars-Gunnar Lundström  lars-gunnar@tornedalen2020.se 070-205 91 33

MITT

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 19 januari, 2023

I MITT-projektet (Minoriteter i Tornedalen och Tyskland) besökte den tyska minoriteten sorber minoriteterna i Tornedalen, se filmen från vår resa tillsammans här:

Möte med finska Leader-kollegor

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 10 december, 2022

I Pajala träffades kollegor från Leader Tornedalen 2020, Leader Tornedalen 2030, Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 och Outokaira i en dialog om gemensamma projekt i nästa Leader-period 2023-2027.

Projektkoordinator SÖKES!

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 3 oktober, 2022

Vi söker en drivande, resultatorienterad och erfaren projektkoordinator för att komplettera vårat team inför den nya Leader-perioden 2023-2027.

LLU Tornedalen 2020 är en ideell förening med uppgift att utveckla och stärka landsbygden i Kiruna, Pajala, Övertorneå och Haparanda kommuner. Verksamheten baseras på Leader-metoden som innebär gränsöverskridande samverkan; ett trepartnerskap mellan ideell, offentlig och privat sektor. Leader-området har tilldelats en budget på cirka 49 miljoner kronor som finansieras av EU, staten, kommuner och region Norrbotten.

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som är redo att anta en landsortsviktig och spännande utmaning för hela samhället med fokusområde Tornedalen. Som projektkoordinator för Tornedalen 2020 krävs en god känsla för ordning och struktur, service och flexibilitet. Arbetet kräver att du har datorvana och kan arbeta självständigt med ett eget driv eftersom du kommer att arbeta hemifrån till stor del. Resor inom verksamhetsområdet ingår i tjänsten då du kommer att besöka projektsökande och projekt, främst i Kiruna och Pajala. Stor vikt läggs på att skapa och utveckla nätverk inom Leader-området. Du är vårt ansikte utåt tillsammans med övriga anställda och styrelsen.

Du förväntas också

– ha daglig samverkan digitalt med verksamhetskontoret. 

– handlägga och bereda projektansökningar via Jordbruksverkets system.

– administrera projekt och övriga omkringliggande uppgifter som verksamheten kräver.

– informera om och marknadsföra Leader Tornedalen 2030:s utvecklingsstrategi för att få in nya projektansökningar från föreningar och företag.

– vara stöd och bollplank för projektägare/idéer.

– vara aktiv och stötta projektsökande i deras ansökningsprocess.

Kvalifikationer

Vi förväntar oss att du har god förståelse och kunskap gällande landsbygdens förutsättningar samt att du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska. Du ska vara öppen för att ta in och värdera nya idéer, vara bra på att lyssna och kommunicera. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Meriterande för tjänsten

– stort kontaktnät i Kiruna samt Pajala.

– erfarenhet av projektledning och/eller egna projekt.

– kunskaper om administration, ekonomi och budgetprocesser.

– erfarenhet av arbete med offentlig förvaltning och privat sektor, nyföretagande och olika former för småföretagande och ideell verksamhet inkl. finansiering och resursanskaffning.

– vana av självständigt arbete.

 – marknadsföring och kommunikation

– kunskaper i meänkieli, finska, engelska eller samiska

– B-körkort, tillgång till egen bil och internetuppkoppling hemma är ett krav.

Tjänsten är tidsbegränsad hel- eller deltidsanställning under två år, med möjlighet till förlängning. Provanställning kan komma att tillämpas. Verksamhetskontoret är placerat i Övertorneå. Anställning kan påbörjas nov-dec 2022, eller enligt överenskommelse.

Ansökan med CV, löneanspråk, referenser och personligt brev skickas till:

Tornedalen 2020, Matarengivägen 15, 957 31 Övertorneå eller via mail till:

lars-gunnar@tornedalen2020.se

För mer information se om vår verksamhet, se föreningens hemsida www.tornedalen2020.se

Frågor? Ta kontakt med verksamhetsledare Lars-Gunnar Lundström, tel 070 205 91 33 eller ordförande Roland Haapalahti, roland.haapalahti@gmail.com, 070-327 74 40.

Ansökan skall vara oss tillhanda senast 23 oktober 2022.

Kallelse till årsstämma!

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 4 april, 2022

Datum: Torsdagen den 21 april 2022
Tid: Kl. 11.15
Plats: Kulturens Hus i Kiruna. Möjlighet att medverka via Teams finns. Vi bjuder på lunch!

Årsstämma LLU Tornedalen 2020

Dagordning enligt stadgarna:

1.   Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande.

2.   Beslut om stämmans offentlighet.

3.   Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd.

4.   Val av ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare, för föreningsstämman.

5.   Styrelsens berättelse över det gångna räkenskapsåret och fastställande av denna.

6.   Revisorernas berättelse.

7.   Fastställande av resultat- och balansräkning.

8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9.   Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.

10. Beslut om medlemsavgift.

11. Beslut om arvoden till styrelse. Revidering av styrnings- och lednings dokument.

12. Av styrelsen tillika LAG-gruppens hänskjutna frågor till stämman.

13. I stadgeenlig ordning inkomna ärenden och motioner.

14. A: Val av styrelseledamöter tillika LAG-grupps ledamöter och ersättare.

      B: Val av ledamöter till Framtidsgruppen.

15. Val av ordförande för 2 år.

16. Ändring av stadgar.

17. Val av 4 personer till valberedning, därav en sammankallande.

18. Bildande av ny förening.

Föreligger förslag från Tornedalen 2020 och Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 enligt nedan:

– att bilda den nya ideella föreningen LEADER TORNEDALEN 2030 och ansöka om organisationsnummer.

– att anta stadgar för den nya föreningen.

– att utse styrelsen för Tornedalen 2020 som interimsstyrelse till ordinarie årsmöte som sker så fort som möjligt efter kommunvalet (efter att vi fått godkännande från Jordbruksverket för leader-området).

– att ge valberedningen i uppdrag att sondera för en ny styrelse för LEADER TORNEDALEN 2030, som väljs på ordinarie årsmöte.

19. Övriga frågor.

20. Mötets avslutande.

Övriga årsmöteshandlingar kan rekvireras från Tornedalen 2020:s kansli, en vecka före årsmötesdagen. Handlingarna finns tillgängliga i möteslokalen.

Medverkan på plats, anmälan senast 2022-04-19 till: ylva@tornedalen2020.se (meddela ev matallergi vid anmälan)

Medverkan via Teams, anmälan senast 2022-04-19 till: ylva@tornedalen2020.se Årsmöteshandlingar och inloggningsuppgifter sänds ut via e-post.

Frågor? Kontakta gärna Lars-Gunnar lars-gunnar@tornedalen2020.se, 070-205 91 33

T4 i Tornedalen söker administratör!

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 14 februari, 2022

Samverkansorganisationen T4 i Tornedalen ekonomisk förening där kommunerna Kiruna, Pajala, Övertorneå och Haparanda ingår, har som målsättning att skapa en samman­hängande ledinfrastruktur för det rörliga friluftslivet som följer Torne- och Muonio älvdalar från Kiruna respektive Karesuando i norr till Haparanda i söder.

Om tjänsten

Vi söker dig som är beredd att anta en spännande utmaning för hela Tornedalen. Tjänsten är en tillsvidareanställning med 75% tjänstgöringsgrad. (Provanställning kan komma att tillämpas).

Administratören ska:

 • Samordna möten och ta fram digitala presentationer till dessa.
 • Sammanställa rapporter.
 • Ta fram underlag för markägaravtal och administrera dessa.
 • Ansvara för marknadsföring och kommunikation av föreningens aktiviteter på sociala medier och andra digitala kanaler.
 • Dokumentation, arkivering.
 • Rekvirering av medel för löpande verksamhet.
 • Löpande bokföring.
 • I nära samarbete med verksamhetsledaren och aktörer inom ideell-, privat och offentlig sektor ta fram en långsiktig strategi och förvaltningsmodell för ledinfrastrukturen i Tornedalen.

Kvalifikationer

 • God datorvana.
 • God förmåga att arbeta strukturerat och självständigt.
 • Kunskap inom ekonomi- och budgetarbete.
 • Kunna arbeta flexibelt och ha god kommunikationsförmåga.
 • Kunskap om det stora geografiska området är en tillgång.

Krav

 • B-körkort och tillgång till egen bil.
 • Uttrycka sig väl i svenska, både tal och skrift.

Din profil

Som person gillar du komplexa projekt och har ett stort friluftslivintresse. Du är bra på att planera och strukturera samt tycker om att arbeta tillsammans med andra. Du är självgående, initiativtagande och kommunikativ.

Du har goda kunskaper i svenska, såväl muntligt som skriftligt. Det är meriterande ifall du har kunskaper i engelska och finska/meänkieli. Som administratör har du viss möjlighet att arbeta på distans enligt överenskommelse med verksamhetsledaren.

Mer om oss

Vi är en nybildad organisation, styrelsen består av fem personer som har erfarenhet och intresse av landsbygdsutveckling. Verksamheten finansieras inledningsvis av projektstöd från Leader och därefter kommunal finansiering fram till 2029.

Vi erbjuder dig ett roligt och omväxlande jobb med intressanta och utmanande arbets­uppgifter. Välkommen med din ansökan som innehåller kontaktuppgifter, personligt brev, CV, referenser samt löneanspråk till:

sven.tornberg@haparanda.se senast den 28 mars 2022.

Kontaktpersoner:

Sven Tornberg, styrelseordförande, T4 i Tornedalen ekonomisk förening

E-post: sven.tornberg@haparanda.se       Tel: 0922 26 000

God Jul och Gott Nytt År!

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 22 december, 2021

Tornedalen 2020 vill tacka samarbetspartners, projektägare och medfinansiärerna Region Norrbotten, Kiruna, Pajala, Övertorneå och Haparanda kommuner för ett gott samarbete under det gånga året!

Kansliet har stängt under mellandagarna, öppnar igen i januari 2022!

T4 i Tornedalen söker verksamhetsledare!

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 1 november, 2021

Samverkansorganisationen T4 i Tornedalen ekonomisk förening, där kommunerna Kiruna, Pajala, Övertorneå och Haparanda ingår, har som målsättning att skapa en sammanhängande ledinfrastruktur för det rörliga friluftslivet som följer Torne- och Muonio älvdalar från Kiruna respektive Karesuando i norr till Haparanda i söder.

Verksamheten ska i samverkan med ideella föreningar binda samman befintlig ledinfrastruktur som kompletteras med nyanläggningar av lämpliga delsträckor för att skapa 80 mil sammanhängande året-runt huvudled genom Tornedalen. I rollen som verksamhetsledare förväntas du driva, leda och samordna föreningarnas arbetsinsatser i området.

Om tjänsten

Vi söker dig som är beredd att anta en spännande utmaning för hela Tornedalen. Tjänsten är en tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.

Verksamhetsledaren ska:

 • Ha god förmåga att leda och fördela arbetet inom verksamheten.
 • Vara vårt ansikte utåt tillsammans med styrelsen och vara den sammanhållande länken för hela verksamheten.
 • Föra en löpande transparent dialog med styrelsen.
 • Kunna jobba inom hela området som omfattar kommunerna Kiruna, Pajala, Övertorneå och Haparanda.
 • Upprätta verksamhetsplaner samt budgetar.
 • I samarbete med aktörer inom ideell-, privat och offentlig sektor ta fram en långsiktig strategi och förvaltningsmodell för ledinfrastrukturen i Tornedalen.

Kvalifikationer

 • God datorvana.
 • God förmåga att arbeta strukturerat och självständigt.
 • Erfarenhet av projektledning.
 • Kunskap inom ekonomi- och budgetarbete.
 • Kunna arbeta flexibelt och ha god kommunikationsförmåga.
 • Kunskap om det stora geografiska området är en stor tillgång.
 • Skoterförarbevis/vana av skoterkörning då en stor del av arbetet kommer beröra skoterleder.

Krav

 • B-körkort och tillgång till egen bil.
 • Uttrycka sig väl i svenska, både tal och skrift.

Din profil

Som person gillar du komplexa projekt och du har ett stort friluftslivintresse. Du är bra på att planera och strukturera och du tycker om att arbeta tillsammans med andra. Du är självgående, initiativtagande, kommunikativ och förtroendeingivande. För att lyckas i rollen som verksamhetsledare krävs att du har ett driv att leda och samverka med andra.

Vi ser gärna att du har arbetat i ledande befattning som exempelvis projektledare. Det är meriterande ifall du har goda kunskaper i engelska och finska.

Du har goda kunskaper i svenska, såväl muntligt som skriftligt och du skriver rapporter och underlag på ett strukturerat och lättbegripligt sätt samt kan samverka och kommunicera obehindrat med berörda målgrupper.

Du som Verksamhetsledare har möjlighet att till stor del arbeta på distans. I arbets­uppgifterna ingår ansvar för kanslifunktionen.

Mer om oss

Vi är en nybildad organisation, styrelsen består av fem personer som har erfarenhet och intresse av landsbygdsutveckling. Verksamheten finansieras inledningsvis av projektstöd från Leader och därefter kommunal finansiering fram till 2029.

Vi erbjuder dig ett roligt och omväxlande jobb med intressanta och utmanande arbets­uppgifter. Välkommen med din ansökan som innehåller kontaktuppgifter, personligt brev, CV, referenser samt löneanspråk till: sven.tornberg@haparanda.se senast den 19:e december 2021.

Kontaktpersoner:

Sven Tornberg, styrelseordförande, T4 i Tornedalen ekonomisk förening

E-post: sven.tornberg@haparanda.se       Tel: 0922 26 000

Lars-Gunnar Lundström, verksamhetsledare, LEADER Tornedalen 2020

E-post: lars-gunnar@tornedalen2020.se    Tel: 070 205 91 33