LAG-möte i Juoksengi den 11 december 2019

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 2 januari, 2020

I december 2019 träffades LAG från LLU Tornedalen 2020 samt från Fiskeområdet Tornedalen Haparanda skärgård, för sina respektive LAG-möten men även för att diskutera gemensamma frågeställningar. Under mötet beslutades att utse en gemensam arbetsgrupp som ska arbeta med utvärdering av verksamheten inom LLU Tornedalen 2020 för att bygga upp en bra grund inför arbetet med nästa programperiod.

Lena Kandelin, Region Norrbotten, informerade om projektet SÖK (samverkan och överenskommelse mellan offentlig sektor och civila samhället i Norrbotten).

Anna Andersson, Övertorneå kommun, berättade kort om resultatet av leaderprojektet Skoglig försökspark och integrationsarena.

Vid telefonmötet den 13 november prioriterades projektet:

  • Digital Lanthandel, Saittarova intresseförening

Vid LAG-mötet den 11 december prioriterades:

  • Pentäsjoki Miljö- och Naturturism, ändring av beslut

«

»