LAG-möte i Juoksengi den 11 december 2019

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 2 januari, 2020

I december 2019 träffades LAG från LLU Tornedalen 2020 samt från Fiskeområdet Tornedalen Haparanda skärgård, för sina respektive LAG-möten men även för att diskutera gemensamma frågeställningar. Under mötet beslutades att utse en gemensam arbetsgrupp som ska arbeta med utvärdering av verksamheten inom LLU Tornedalen 2020 för att bygga upp en bra grund inför arbetet med nästa programperiod.

Lena Kandelin, Region Norrbotten, informerade om projektet SÖK (samverkan och överenskommelse mellan offentlig sektor och civila samhället i Norrbotten).

Anna Andersson, Övertorneå kommun, berättade kort om resultatet av leaderprojektet Skoglig försökspark och integrationsarena.

Vid telefonmötet den 13 november prioriterades projektet:

  • Digital Lanthandel, Saittarova intresseförening

Vid LAG-mötet den 11 december prioriterades:

  • Pentäsjoki Miljö- och Naturturism, ändring av beslut

Tornedalens Leader-konferens 23 oktober 2019

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 25 oktober, 2019

LLU Tornedalen 2020 och Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 bjöd in till en tematräff om leadermetoden som ett verktyg för att utveckla landsbygden. Under konferensen fick deltagarna ta del av resultatet så här långt, lyssna till projektägare, diskutera framtidsfrågor och lyssna till en intressant paneldebatt som leddes av Anna Kumpula Kostet.

LAG-möte i Soppero den 9 oktober 2019

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 11 oktober, 2019

LAG-mötet hölls på Sopperogården – Den gode Herdens kyrka. Styrelsen fick en kort presentation av gården där det bl.a. berättades att kyrkan är flyttad från Helsingborg till Soppero, med 8 långtradare! Innan hemfärd hade vi besök av Solveig Labba som gav en kort nulägesrapport om projektet Sisti/Sasti.
Följande projekt prioriterades:
• Förstudie LIST Leder i samverkan Tornedalen, Pajala kommun
• Tornedalens Järnvägshistoriska museum och kulturhus, Haparanda  kommun
• Tävlingsarena för ridsport och smådjur, Haparanda Ryttare

Välkommen till Tornedalen!

Publicerat av: Jessica Wennberg, 19 juli, 2019

Under det senaste året har vi arbetat för att stimulera fler till att starta företag inom besöksnäringen i Tornedalen. Glädjande nog har vi redan nu sett många nya entreprenörer etablera sig i området, men vi tror fortfarande att det finns utrymme för fler. Därför har vi i samarbete med North Works tagit fram en kort film som både ska berätta om områdets styrkor, potential och framtida behov. Förhoppningen är att locka fler som både vill starta företag eller arbeta med turism i Tornedalen.

Filmen finns på vår Youtube-kanal Tornedalen 2020.

LAG-möte i Korpikylä den 12 juni 2019

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 17 juni, 2019

Ordförande hälsade styrelsen med tre nya ledamöter välkomna till LAG-mötet på Hulkoffgården. Förutom prioritering av nya projekt, var Lars-Gunnar Lundström inbjuden för att presentera sig inför beslut om ny verksamhetsledare och Ylva Ylinenpää Sannemalm var inbjuden för att ge en rapport om projektet Transnationell samverkan för världsarvet Struves Meridianbåge.

Följande projekt prioriterades:

  • Bäversafari – en ny produkt, Rajamaa AB
  • Tornedalens Mejeri, Eliza Paavola, enskild firma