Tornedalen 2030 – avstamp för ny utveckling!

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 4 februari, 2021

De fyra kommunerna Haparanda, Övertorneå, Pajala och Kiruna fortsätter att utveckla Tornedalen, genom Leader.

Leader ingår i Sveriges EU program för att utveckla landsbygden, Leader är också en arbetsmetod som utgår från ett underifrån perspektiv som ger oss som bor i Tornedalen en unik möjlighet att utveckla vår bygd utifrån behov som ger oss en bättre livskvalitet, den ger oss möjlighet att utveckla vårt näringsliv så att vi får fler företag och fler arbetstillfällen.

Under 2021-2022 kommer det att finnas möjlighet att söka projekt för redan anslagna medel med 9,4 miljoner kronor. Vi har också förhoppningar om ytterligare medel under perioden, som vi kan använda för att förbättra vår ledinfrastruktur, och som är en förutsättning för att utveckla naturturismen i Tornedalen.

En arbetsgrupp bestående av 8 personer från de fyra kommunerna som representerar den offentliga, ideella och privata sektorn har påbörjat arbetet med att ta fram en ny strategi för 2023-2030.

Arbetsgruppen består av; Roland Haapalahti från Pello (ordförande), Terese Östling från Haparanda, Birgit Niva från Karungi, Erik Mella från Pajala, Rickard Lantto från Masugnsbyn, Lena Jatko från Anttis, Stig Kerttu från Övertorneå, Birgitta Isaksson från Kiruna. Gruppen assisteras av Lars-Gunnar Lundström från Karungi och Ylva Sannemalm från Övertorneå som handläggande tjänstemän.

Budgeten för tidsperioden 2023-2030 är i dagsläget inte fastställd, men kommer att vara minst 34 miljoner konor. Ett handläggande kansli med minst 1,5 tjänster kommer att finnas för att serva de som söker projekt.

Framtagandet av en ny strategi kommer att utgå från en SWOT- analys och en vision som tas fram i en dialog med vår befolkning. Vi kommer att göra detta genom work-shoppar under vårvintern. Det blir en utmaning att genomföra detta i pandemi-tider, vi kommer att göra detta digitalt och har en tro på att vi har en befolkning som har datorvana och därmed också beredda att delta i processen.

Hemsidan www.tornedalen2020.se, och kansliet på Matarengivägen 15, Övertorneå, kommer att vara informationskälla för det vidare arbetet och för de som söker projekt.

«

»